វិចិត្រសាល

លំនៅឋានជុំវិញដោយធម្មជាតិ

ខុនដូ Bodaiju គឺជាខុនដូដ៏ស្រស់ស្អាតគ្មានពីរដែលមានទីធ្លាធំទូលាយ ម៉ូតរចនាយ៉ាងប្រណិត និងព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយធម្មជាតិជាមួយនឹងរុក្ខជាតិបៃតងត្រឈឹងត្រឈៃ និងវាលស្មៅយ៉ាងស្រស់ត្រកាល។នេះបង្ហាញអំពីភាពទំនើបដែលផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ការរស់នៅបែបស៊ីវិល័យ។

ជីវិតរស់នៅដ៏ស្រស់បំព្រង

Download Brochure Our Developer