ឈ្មោះ (ចាំបាច់)

អុីម៉េល (ចាំបាច់)

លេខទូរសព្ទ៍, ទីក្រុង
ទីក្រុង
ប្រទេស
ចំនួនអ្នករស់នៅ

មតិយោបល់

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការលក

ផ្ទះលេខ២៦៩ ផ្លូវសហពន្ធ័រុស្សី
សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ័លេខ៖ ០២៣ ៩០០ ៨៦៦

ចាប់បើកលក់

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក ដល់៦ល្ងាច

ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយភាពស្រស់ស្អាត

ទាញយកខិត្តបណ្ណ័ផ្សព្វផ្សាយ